اربعین سادات۱۴۰۰

جزئیات مراسم اربعین سادات ۱۴۰۰

این مراسم که به دلیل محدودیت های مکانی ویژه آقایان میباشد، با رعایت دستورالعمل های بهداشتی و در فضای باز حیاط مدرسه سادات برگزار میگردد.

کانون همبستگی خاندان