برنامه ها و دوره های کاربردی

اهمیت و جایگاه برگزاری دوره های کاربردی

توجه خاصی که در دهه اخیر در جهان به آموزشهای تخصصی  معطوف شده است ، حاکی از این حقیقت است که این آموزشها تنها راه تربیت نیروی انسانی متخصص و ابزار مهمی در ارتقاء کیفیت خدمات ، محصولات و ابداع و نوع آوری است .

دوره های کاربردی ویژه عزیزان خاندان

با توجه به اینکه رشد سریع جوامع، تغییرات و تاثیرات عمیقی در مسائل اجتماعی و اقتصادی بدنبال داشته است، اتخاذ روشهایی که هماهنگ کننده برنامه های آموزشی با الگوهای پیشرفت و تحول و متضمن تأمین نیروی انسانی ماهر مورد نیاز آن باشد، اجتناب ناپذیر است.

تجربه و مطالعه نشان داده است که یکی از مناسب ترین روش های آموزشی که جوابگوی امر مزبور می باشد «دوره های آموزشی تخصصی کوتاه مدت» است. این روش بدین لحاظ حائز اهمیت است که در ماهیت برنامه ها، مطالب و محتوای درسی فراگیران ویژگیهای زیر مشاهده می شود:

۱-    ملاک و معیار برای انتخاب مواد و موضوعات دوره های آموزشی کوتاه مدت(اعم از دروس عملی و نظری)، ایجاد مهارتها برای جوابگویی به نیازهای متنوع مشاغل و روشهای جدید و نوین کار و آماده ساختن افراد برای احراز شغلی مفید و انجام کار مناسب و درخور شخصیت والای انسان، می باشد.

۲-    محتوای برنامه های آموزشی، سازگاری انسانها در برابر مسائل علمی و شایستگی آنان برای پیشرفت کشور را، تضمین می نماید.

۳- محتوای عمومی دوره ها ، نه تنها کارآموزان را با مسائل علمی آشنا می نماید ، بلکه آنان را قادر می سازد تا خلاقیت وابتکار تازه ای پدید آورند .

ان شاءالله در آینده ای نزدیک در جهت ارتقاء مهارت و توانمندی عزیزان شما، دوره های کابردی متنوعی برگزار خواهد شد.

اولین دوره کارگاهی