برنامه ها و دوره های کاربردی

اهمیت و جایگاه برگزاری دوره های کاربردی

توجه خاصي كه در دهه اخير در جهان به آموزشهاي تخصصی  معطوف شده است ، حاكي از اين حقيقت است كه اين آموزشها تنها راه تربيت نيروي انساني متخصص و ابزار مهمي در ارتقاء كيفيت خدمات ، محصولات و ابداع و نوع آوري است .

دوره های کاربردی ویژه عزیزان خاندان

با توجه به اينكه رشد سريع جوامع، تغييرات و تاثيرات عميقي در مسائل اجتماعي و اقتصادي بدنبال داشته است، اتخاذ روشهايي كه هماهنگ كننده برنامه هاي آموزشي با الگوهای پیشرفت و تحول و متضمن تأمين نيروي انساني ماهر مورد نياز آن باشد، اجتناب ناپذير است.

تجربه و مطالعه نشان داده است كه يكي از مناسب ترين روش هاي آموزشي كه جوابگوي امر مزبور مي باشد «دوره هاي آموزشي تخصصی كوتاه مدت» است. اين روش بدين لحاظ حائز اهميت است كه در ماهيت برنامه ها، مطالب و محتواي درسي فراگیران ويژگيهاي زير مشاهده مي شود:

1-    ملاك و معيار براي انتخاب مواد و موضوعات دوره هاي آموزشي كوتاه مدت(اعم از دروس عملي و نظري)، ايجاد مهارتها براي جوابگويي به نيازهاي متنوع مشاغل و روشهاي جديد و نوين كار و آماده ساختن افراد براي احراز شغلي مفيد و انجام كار مناسب و درخور شخصيت والاي انسان، مي باشد.

2-    محتواي برنامه هاي آموزشي، سازگاري انسانها در برابر مسائل علمي و شايستگي آنان براي پیشرفت کشور را، تضمين مي نمايد.

3- محتواي عمومي دوره ها ، نه تنها كارآموزان را با مسائل علمي آشنا مي نمايد ، بلكه آنان را قادر مي سازد تا خلاقيت وابتكار تازه اي پديد آورند .

ان شاءالله در آینده ای نزدیک در جهت ارتقاء مهارت و توانمندی عزیزان شما، دوره های کابردی متنوعی برگزار خواهد شد.

اولین دوره کارگاهی