تعاونی بانوان خاندان

تعاونی‌ها، بنگاهها و واحدهای کوچک اقتصادی هستند که درتولید ملی، اشتغالزایی، کارآفرینی و افزایش تولید ناخالص داخلی سهم بسزایی دارند و می‌توانند تاب آوری خوبی در بحران های اقتصادی و شرایط تحریم داشته باشند.
در طول یک دهه گذشته تعاونی‌های بسیاری تحت عنوان تعاونی زنان در کشور تاسیس و با اقبال خوبی همراه شدند. این تعاونی‌ها در گرایش‌های‌ مختلفی اعم از تولیدی، توزیعی و خدماتی فعالیت کرده و عمده تولیدات آن‌ها در حوزه‌های خدمات، صنایع غذایی، صنایع ‌دستی، گلیم و فرش دستباف و کشاورزی است.

مجموعه بانوان خاندان هم در این زمینه اقداماتی انجام داده که
به زودی خدمات آن در همین قسمت قابل استفاده می باشد.