خاطره ساز شو!


خاطره ساز شو!

قطعا در خاندان بزرگ سادات میرمحمدصادقی که یکی از اصیل ترین خاندان ها بوده و پربارترین جمع فامیلی را دارا می باشند و شامل فامیل های میرمحمدصادقی، نورصادقی، مدرس صادقی، مدرس، مدرس مطلق، مدرس هاشمی، مدرس زاده، نکویی زهرایی، سیدحسینی، هاشم الحسینی، طیب، چاوشی زاده، خادمی، گلی و افراد بسیاری هستند که همگی جزء مشاهیر و مفاخر خاندان ما هم بوده و معاشرت با آنها برای افرادی چه از خود خاندان چه عزیزان دیگر موجب خاطراتی ماندگار در ذهن و یادشان شده است

ما در کانون همبستگی خاندان مشتاقانه منتظر دریافت و ثبت این خاطرات گرانبهای شما هستیم و قطعا با این کار، خودِ شما هم خاطره ساز خواهید شد… 

شما عزیزان میتوانید جهت ارسال خاطرات خود از طریق شبکه های اجتماعی زیر اقدام فرمایید.

با سپاس فراوان