صدقات

تاثیر صدقه بر سبک زندگی؛از درمان بیماری ها تا رفع فقر

صدقه نه تنها از دارایی انسان نمی کاهد بلکه سبب افزایش و برکت مال هم می شود. از این رو، در آموزه های قرآنی روایی به کرات نسبت به آن توصیه و برکات و آثار آن برای سبک زندگی تصریح شده است.


در انفاق به فقرا باید ابتدا خویشاوندان و نزدیکان مدنظر باشند که دو ثواب دارد

لذا برآن شدیم که واسطه صدقات و کمک های شما به نیازمندان خاندان و دیگر سادات نیازمند باشیم.

لطفا کمک های خود را به شماره کارت۶۰۳۷۶۹۱۵۵۹۷۲۱۱۷۰- بنام سید محمد میرمحمدصادقی- واریز و مبلغ آن را به شماره ۰۹۱۳۵۵۵۶۸۶۳ پیامک کنید.

نظر خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.