مجموعه بانوان خاندان

خاندان ما که یکی از پیشرو ترین و موفق ترین خاندانها در زمینه های مختلف در کشور و جهان است و این پیشرفت ها و افتخار آفرینی ها به لطف بانوان فرهیخته ای است که با تلاش، افتخار آفریده و حاصل آن؛ تعداد زیادی دانشمند و نخبه ی زن و مرد ایرانی است که نه تنها در ایران بلکه در کشورهای دیگر جهان نیز شناخته شده هستند و مایه فخر جامعه شده اند. بر اساس طبیعت فطری و الگوی زن در فرهنگ ایرانی- اسلامی، دو جایگاه مهم در خانواده و جامعه برای زنان ترسیم می شود. اولین نقش محوری وی در محیط خانواده به عنوان مادر، همسر و در واقع اساس نهاد خانواده است. نقشی که شاید امروزه سعی در کم رنگ کردن آن دارند اما باتوجه به هویت زن، فرهنگ تاریخی ایران و اسلام نمی توان آن را انکار کرد. جایگاه و نقش موثر زنان در جامعه و بهره مندی آنان از حقوق اجتماعی دومین نقش زن محسوب می شود. هم اسلام و هم فرهنگ کشور، به حضور زنان در جامعه، نقش پذیری و تاثیرگذاری آنها توجه داشته و دارد. برخی از مردم دنیا تصور نادرستی در مورد زنان مسلمان دارند و فکر می کنند زن مسلمان، خاموش با محدودیت های زیاد، و چشم و گوش بسته، زندگی بدون نشاط و شکوفایی دارد. به تحقیق می توان گفت بانوان ایرانی هم صاحب اندیشه، سخت کوش و دارای فعالیت‌های مختلف خانوادگی و اجتماعی هستند.

جهت تکمیل فرم مجموعه بانوان خاندان سادات کلیک فرمایید