مجموعه دخترانه ریحانه السادات

یکی از نکات برجسته ای که در کانون همبستگی خاندان از ابتدا مورد توجه بوده و به عنوان ثلاله سادات و نسل کوثر ارزش و جایگاه ویژه ای داشته و حتی برای اولین بار در شجره نامه سادات به آن اهمیت ویژه ای داده شد؛ توجه ویژه به جایگاه دختران و سادات می باشد. 

از همین رو مجموعه دخترانه ریحانه السادات با هدف ایجاد یک فضای صمیمی و دوستانه فعالیت خود را با حضور تعدادی از سلاله های نوجوان آغاز نموده و در ادامه راه از همه دختران و نوجوانان سادات خاندان صمیمانه در خواست همکاری و هم یاری می نماید.

تهیه شده در مجموعه دخترانه ریحانه السادات