موقوفات

یکی از بارزترین مصداق تزکیه، همانا تأدیه صَدَقه می باشد و کامل ترین مصداق صدقه، وَقف است که اصل آن ثابت و فرع آن با دوام اصل مزبور، جاری خواهد بود و هیچ صدقه چون وقف، چنین مزیت جاودانه را واجد نیست.
فضیلت صَدَقه که وقفْ مصداق بارز آن است، در این است که خداوند شخصاً او را می پذیرد و دریافت می نماید؛ چنان که فرمود: ﴿ألَم یعْلَموا أنّ الله هو یقبل التوبه عن عباده و یأخذ الصدقات﴾ سوره توبه، آیه ۱۰۴.

شما هم میتوانید جهت اطلاعات بیشتر و هماهنگی با شماره ۰۹۱۳۵۵۵۶۸۶۳ تماس حاصل فرمایید.

نظر خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.