کمک به خیریه

اولویت کمک به خویشاوندان در کلام پیغمبر اکرم (ص):

“الصّدقه علی القرابه صدقه و صله”. صدقه بر خویشاوندان صدقه بوَد و پیوستن(صله رحم) بوَد

لذا برآن شدیم که واسطه خیرات،صدقات،نذورات و کمک های شما عزیزان باشیم ؛بالاخص جهت کمک رسانی به نیازمندان خاندان وسادات🔻شماره کارت جهت دریافت کمک ها و حمایت های مالی شما عزیزان

۶۰۳۷۶۹۱۵۵۹۷۲۱۱۷۰- سید محمد میرمحمدصادقی-بانک صادرات