خانه » شجره نامه » شجره نامه های قدیمی » دیگر مشجرات تنظیمی

دیگر مشجرات تنظیمی

۱.شجره نامه ی تدوین شده توسط مرحوم آقا سید تقی مدرس در سال۱۳۳۳ هجری شمسیمی ترین سند شجره نامه مرب

۲۲۰ سال قبل۱.شجره نامه ی تدوین شده توسط مرحوم آقا سید تقی مدرس در سال۱۳۳۳ هجری شمسی

۱.شجره نامه ی تدوین شده توسط مرحوم آقا سید تقی مدرس در سال۱۳۳۳ هجری شمسی

 

۲.شجره نامه تدوین شده توسط مهندس آقا سید رضا میرمحمدصادقی در سال ۱۴۰۰ هجری قمری که به امضای حضرات آیات خادمی و محمد علی صادقی تایید گردیده است.

جناب آقای مهندس سیدرضا میرمحمدصادقی در چند دهه ی اخیر پژوهشها و زحمات زیادی در این عرصه داشته اند و برای حفظ میراث این خاندان و معرفی اجداد به فامیل تلاش فراوانی نموده اند که شایسته تقدیر و تشکراست.

 

۳.شجره نامه تدوین شده توسط مرحوم آقا سید ابراهیم مدرس در سال ۱۳۷۱ هجری شمسی

۴. شجره نامه تنظیم شده توسط مرحوم خاتون آبادی به نقل از کتاب اقسان الطیبه

 

نظر خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.