خانه » شجره نامه » شجره نامه های قدیمی » قدیمی ترین شجره نامه خاندان

قدیمی ترین شجره نامه خاندان

شجره نامه تدوینی میرمحمداسماعیل ابن میرمحمدباقر ابن میرمحمداسماعیل واعظ

این شجره نامه که در حدود ۲۲۰ سال قبل یعنی سنه ۱۲۱۶ هجری قمری، مطابق ۱۱۷۵ ه ش توسط نوه واعظ شهیر و سرسلسله خاندان میرمحمدصادقی تدوین گردیده و توسط جمعی از علما و نسب شناسان تایید شده است؛ جزء اولین شجره نامه های خاندان است و هم اکنون اصل این سند نزد فرزندان حاج سید مصطفی، نواده نویسنده آن می باشد.

 

با زخوانی این سند

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله الذی جعل السیاده عزه و تعظیما لنا و النسبه الی سید الانبیآء و المرسلین محمد بن عبدالله

خاتم النبیین و الی سید الاتقیآء امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب خیرالوصیّین و الی سیّدالشهداء

 امام المسلمین امام حسین شرف المهدیین فخراً و شرفاً لنا و الصّلاه و السلام علی محمد المصطفی

 و علی المرتضی و آله المستکملین الشرفا

و بعد، باعث از تحریر و تسوید این کلمات آنست که چون نسب اجداد طاهرین این اقل السادات فی الحقیقه از جد الجد اعلای این اقل السادت از عالم العامل الکامل الفاضل الباذل العادل شهید عبدالرزاق ابن العالم سید محمد بن العالم العادل السید السند میر ابوالمعالی و اخ اعزّ او العالم الفاضل السید السند امیرروح الامین ولدین السید العالم میر شمس الدین محمد الی السید النجیب الحسین الاصغرابن امام زین العابدین بن سید الشهداء امام حسین بن سید الاتقیاء امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیهم السلام در رساله شریفه موسومه  بمشجر ابو جمیل النسابه  من تصنیفات العالم الفاضل میر محمد امین النقیب بن شاه حسین بن شمس الدین علی سلطان المختاری الحسینی حاکم دار المومنین سبزوار  مضبوط و محفوط و مرقوم است این اقل سادات را بخاطر قاصر رسید که در این صفحه نسب خود  و بعضی از آبا و اجداد طاهرینم که در رساله  معتبره مزبور نیست بانضمام نسب اجداد طاهرینم که در رساله مزبور مرقوم است قلمی نمایم و به مهر شریف عالیجنابان  المقدس القلم  که مطلع و مستحضر و علم ایشان به نسبت این اقل السادات احاطه کرده است رسانم که مبادا خدا نخواسته رساله مزبور مفقود شود و نسب این اقل السادات از نظرها بطریقی که در رساله معتبره مزبور است مخفی ماند پس بناء علی هذا قلمی می نمایم که این اقل السادات مسمی بن محمد اسماعیل ملقب بآقا می باشم و انا بن العالم السید الامام  الفاضل الواعظ العامل میرمحمدباقر بن العالم الفاضل الواعظ العامل میرمحمداسماعیل بن السید السند میرابوصالح بن العالم العامل میرعبدالرزاق بن العالم السید السند سیدمحمد بن العالم الفاضل العامل السیدالسندمیرابوالمعالی بن شمس الدین محمد بن سیدعبدالرضا بن سیدمحمد بن سید مهدی بن سیدتاج الدین علی بن سیدشمس الدین علی اکبر بن ناصرالدین احمد بن شرف الدین محمد بن نقیب النقبآء ممالک خراسان و عراق الشمس الدین علی بن سید النقیب الفاضل العالم عبد المطلب بن نقیب النقباء جلال الدین ابونصر ابراهیم بن السید النقیب الفاضل العالم  عمید الدین عبد المطلب بن نقیب النقباء فی آخر الزمان بنی عباس الشمس الدین علی بن نقیب النقباء عراق تاج الدین حسن بن السید النقیب فی  مشهد امیرالمومنین علی علیه السلام الشمس الدین علی بن عمید الدین ابی جعفر نقیب الکوفه ابن ابو نزار عدنان نقیب مشهد امیرالمومنین علی علیه السلام ابن عبدالله بن ابوعلی المختار ابن ابوعلا مسلم الاحول بن ابوعلی محمد بن ابی محمد الاشتر بن عبیدالله الثالث بن علی بن عبید الله الثانی بن علی الصالح  بن عبید الله الاعرج بن حسین الاصغر بن امام زین العابدین بن امام حسین بن امیرالمومنین علی ابن ابی طالبعلیهم السلام.

والله تعالی یعلم

به کوشش سیداحمد میرمحمدصادقی

نظر خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.