دکتر سید مصطفی نورصادقی

سید مصطفی نورصادقی فرزند مرحوم سید محمد متولد ۱۳۴۲ در اصفهان می باشند که مدرک پزشکی خود را در سال ۱۳۷۴ ازدانشگاه ترومسو در نروژ اخذ نموده و تخصص خود را در رشته بیهوشی در سال ۱۳۸۲ از دانشگاه برگن در نروژ دریافت نمودند. دکتر سید مصطفی نورصادقی کوچکترین عضو خانواده بوده و دارای سه… ادامه مطلب »