قطعا سرگذشت زندگی همه شما پر از خاطرات و تجربه هایی که ثبت و انتشار آنها برای دیگران هم دلنشینه و هم راهگشای زندگی فرزندان و نسلهای بعد از ماست. کانون همبستگی خاندان هم کار تدوین کتاب را مدتیه که آغاز کرده و مراحل اولیه این کار انجام گرفته…

اما یک بار دیگه برای به نتیجه رسیدن و ثمر دادن این حرکت یاری و کمک شما رو می طلبه.

برای ما خیلی مهمه که بتونیم خاطرات و زندگانی تک تک افرادی که در خاندان ما بودند و هستند را ثبت کنیم و یک گنجینه عظیم را شکل بدهیم.

پس لطفاً این مورد رو بهش اهمیت بدیم و با ثبت خاطرات خودتون تکمیل کننده ی قسمتی از پازل تدوین این کتاب باشید.