پروژه ویژه شجره نامه آدم تا خاتم

یكی ازعلومی كه قرآن كریم بی اندازه بدان توجه نموده است تاریخ است و در بیش از نیمی ازآیات خود تاریخ زندگی انبیاء وسایر شخصیت ها رابه طوركوتاه بیان داشته است هدف قرآن ازبیان این قصه ها و تاریخ گذشته هدایت انسان است تا آدمی با مطالعه تاریخ گذشتگان راه درست را انتخاب كند.قرآن كریم… ادامه مطلب »

قدیمی ترین شجره نامه خاندان

شجره نامه تدوینی میرمحمداسماعیل ابن میرمحمدباقر ابن میرمحمداسماعیل واعظ این شجره نامه که در حدود 220 سال قبل یعنی سنه 1216 هجری قمری، مطابق 1175 ه ش توسط نوه واعظ شهیر و سرسلسله خاندان میرمحمدصادقی تدوین گردیده و توسط جمعی از علما و نسب شناسان تایید شده است؛ جزء اولین شجره نامه های خاندان است… ادامه مطلب »

شجره نامه 120 ساله

شجره نامه تدوینی آقا میر سید علی محمد این شجره نامه که حدود 120 سال پیش توسط آقا میر سید علی محمد تدوین و نگاشته شده ؛مربوط به فرزندان آقا میر محمد اسماعیل ،امام جماعت مسجد شاه اصفهان می باشد که به گفته ایشان با کمال دقت و نهایت مواظبت به تصویر کشیده شده است.… ادامه مطلب »

شجره نامه 64 سال قبل

آخرین شجره نامه قدیمی منتشر شده شجره نامه ای که توسط مرحوم مدرس و آقا سید حبیب میرمحمدصادقی در 64 سال پیش تدوین گردیده است سنت شجره نامه نویسی و حفظ نسب سادات دارای تاریخی بلند است و در خاندان ما موجب برکات فراوان شده است. در دو قرن اخیر شجره های مختلفی توسط علما… ادامه مطلب »