آیت الله حاج سید علی میر محمد صادقی

مرحوم آیت الله حاج سید علی میر محمد صادقی سال ۱۲۹۹ هجری شمسی در میان خاندان روحانی از سلسله‌ی شریف و با نسبی عالی متولد شد.پدر بزرگوار ایشان حضرت آیت ا… حاج سید محمد باقر میر محمد صادقی (قده) داماد مرحوم آیت ا… العظمی حاج آقا منیر الدین بروجردی (قده) نواده میرزای قمی صاحب قوانین… ادامه مطلب »