آیت اللّه ثقه الاسلام

آیت الله ثقه الاسلام آقا  سید عبدالله، فرزند آیت اللّه سید محسن، عالم جلیل و فقیه کامل، از علماى بزرگ اصفهان بوده است.خاندان میر محمد صادقی از سلسله سادات معظم و مشهور اصفهان هستند که این شهرت آنان، انتساب به یکی از اعلام اجدادشان مرحوم میر محمد صادق بن میر محمد باقر است.وى در ۱۲ربیع‏ الثانى… ادامه مطلب »

آیت الله سید محمد کاظم مدرس صادقی

سید محمد کاظم مدرس صادقی ، فرزند دوم مرحوم آیت الله ثقه الاسلام ایشان در مدرسۀ صدر و نیم آورد و مدرسۀ مرحوم حاج شیخ محمّد على به تدریس مى ‏پرداختند. عالمى مهذّب، متقى، وارسته و نیکو خصال بود و در مسجد رحیم خان و مسجد قطبیه به امامت جماعت و ترویج مسایل و احکام… ادامه مطلب »