دکتر مهدی میرمحمدصادقی

مهدی میرمحمد صادقی؛ متولد ۱۳۵۱؛ فرزند سید عباس میرمحمدصادقی مدیر کل دفتر پیشگیری از آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی کل کشور مهدی میر محمد صادقی، روان شناس بالینی، مشاور ازدواج و خانواده، که با مراکزی از جمله: مرکز مشاوره طلیعه (به مدت ۱ سال)، مرکز مشاوره رها (به مدت ۲ سال)، مرکز مشاوره آوین (۱۳۸۵… ادامه مطلب »