آیت‌ الله میر سیّد حسن مدرس هاشمی

زندگانی آیت ‌الله میر سیّد حسن مدرس هاشمی از زبان خودشان اینجانب سید حسن مدرس ، فرزند مرحوم آیت‌ الله آقای میر سیّد محمّد ، متولد سال ۱۳۲۹ قمری و ۱۲۹۰ شمسی در اصفهان می‌باشم. پدر من مرحوم آیت‌ الله میر سیّد محمد، نوه‌ی مرحوم مدرس است. پدرم از شاگردان مرحوم آیت‌الله میرزا محمد هاشم… ادامه مطلب »