بازخوانی یکی ازقدیمی ترین شجره نامه های خاندان

شرحی در ارتباط با سند فوق : سند مذکور مربوط به شجره نامه سادات میر محمد صادقی است و توسط میرمحمداسماعیل فرزند میر محمد باقر نوشته و تدوین شده است  که اصل آن نزد فرزندان حاج سید مصطفی میباشد و در۲۲۵ سال پیش یعنی تاریخ ۱۲۱۲ هجری قمری و  مطابق ۱۱۷۵ هجری شمسی تنظیم و… ادامه مطلب »