دکتر فرهاد میر محمد صادقی

فرهاد میر محمد صادقی؛ متولد ۱۳۶۹؛ فرزند سید محسن میر محمد صادقی  این عزیز خاندان، لیسانس خود را در رشته ریاضی محض و فوق لیسانس MBA دریافت نمود است. همچنین در آلمان صدابرداری و صدا گذاری خوانده و مدرس رسمی اشتنبرگ آلمان(Steinberg) می باشد. در حیطه نرم افزار ها و سخت افزار ها، فعالیت می… ادامه مطلب »