دکترعلیرضا میرمحمدصادقی

سیدعلیرضا میرمحمدصادقی   ایشان متخصص بیماری‌های عفونی و داخلی بوده که دارای بورد تخصصی بیماری‌های عفونی و مشاوره در زمینه ایمنی، آلرژی و واکسیناسیون می باشند.