پروژه تکمیل شجره نامه

پروژه تکمیل شجره‌نامه:    من این شرافت خود را به عالمی ندهم             که هست باب بزرگم علی ولی الله سلسله ی جلیله سادات میرمحمدصادقی که غالبا از علما و فقها بوده اند؛داری شجره نامه ی معتبر میباشند و دانشمندان علم نسب شناسی صحت آنرا گواهی نموده اند. این شجره طیبه… ادامه مطلب »