خانه » مشاهیر خاندان » نخبگان » اساتید » دکتر حمید میرمحمدصادقی

دکتر حمید میرمحمدصادقی

 کد شجره نامه : ۹۲۳۲۱

دکتر حمید میرمحمدصادقی 
فرزند سید محمد میرمحمدصادقی 
متولد اردیبهشت ماه ۱۳۳۹ 

سوابق علمی – اجرای ایشان :

سرپرست مدیریت امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
استاد زیست فناوری دارویی 
گروه بیوتکنولوژی دارویی، دانشکده داروسازی 
مرکز تحقیقات علوم دارویی 
استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

نظر خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.