مشاوره و انواع آن

تعریف مشاوره: در تعریف مشاوره باید گفت که مشاوره فرایندی تخصصی بین مراجع و مشاور است که از طریق آن مراجع با کمک مشاور به بررسی و تحلیل مشکلش اقدام می کند، بر نکات ناشناخته شخصیت خود آگاهی می یابد، بر اثر تعامل و رابطه مشاوره ای با مشاور، به جستجوی راه حل برای مشکلاتش… ادامه مطلب »

مشاوره حقوقی

به چه میزان با مشاوره حقوقی آشنا هستید؟ عصر امروز ؛ عصر تخصصی شدن کارها و مدرنیته ای با چاشنی سرعت می باشد بدین معنی که ؛ به دلیل ماشینی شدن زندگی و تحقق بسیاری از تکنولوژی ها ، کارها تخصصی شده است و دیگر انسان هایی با توانایی های چند منظوره به ندرت پیدا می… ادامه مطلب »